Hizmetlerimiz

PPM, her gün çeşitliliği ve boyutu artan çevre problemlerini tanımlayabilmek ve çözmek için 20 yıllık deneyimiyle, uzman kadrosu ile zamanında, bilimsel yöntemlerle hizmetinizdedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Hazırlanması

Planlanan veya kapasite artışı yapılan faaliyetlerin çevreye olası etkilerinin değerlendirilmesi için hazırlanan rapordur.ÇED Yönetmeliği gereğince Ek-1 Listesinde yer alan Faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirme Raporları hazırlanması zorunludur.

Çevre Danışmanlığı Hizmeti

10.09.2014 tarih ve 29115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEVRE İZİN ve LİSANS YÖNETMELİĞİ ile yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin Çevre Danışmanlığı Hizmeti alması zorunlu hale getirilmiştir.

Ekosistem Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Korunan alanlarda planlama karar süreçlerinde ve hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerjisi santralleri (RES), maden ocakları gibi projelerin ÇED süreçlerinde gibi ekosistem konulu çalışmalar gerekli olmaktadır.

Maden Atıkları Yönetim Planı Hazırlanması

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi için Maden Atıkları Yönetim Planları hazırlanması gereklidir.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri (YTK)

Maden işi yapan özel şirketler veya kamu kurumları, belirli periyotlarda faaliyet belgelerini, haritalarını ve projelerini hazırlar MAPEG’e sunar. Bu tür belgeleri hazırlayıp sunabilmek için MAPEG belirlediği kriterlere uyan tüzel kişilere yeterlilik belgesi verir. Bu tüzel kişilerden YTK hizmeti alınması zorunludur.

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı Hazırlanması

Dip tarama işlemleri başlamadan önce resmi kurumlardan alınması gereken bazı izinler vardır. Bu izinleri usul ve esasları düzenleyen Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği 14.01.2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik gereği Dip Tarama Çevresel Yönetim Planlarının hazırlanması ve onaylatılması gereklidir.

Amacımız

Tesisinizin/faaliyetinizin çevresel problemlerini tanımlamak, kirliliği kaynağında önlemek, yönetmek (bertaraf etmek, geri kazanmak, depolamak v.b.) ve Türk ve AB Çevre Mevzuatlarına uygunluğunu sağlamak ve belgelemektir.
Uzman
Kadro

Bilimsel
Yöntemler

Başarılı
Zaman Yönetimi

Neden PPM ?20 yılı aşkın tecrübe ve dinamik şirket yapısı ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışına sahibiz.


#DahaYeşilBirDünyaİçin..

Çözüm Ortağınız Olmak İstiyoruz
İletişime Geçin