© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

EKOSİSTEM ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORLARI (EDR)

Hassas alanlarda, orman alanlarında ve korunan alanlarda ve/veya etki alanın içinde bu tür alanların bulunduğu faaliyetler için ÇED Sürecinde ve/veya izin süreçlerinde; faaliyetin ekosistem üzerine etkilerinin değerlendirilmesi söz konusudur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014/1 Genelgesi kapsamında yer alan madencilik ve enerji projeleri ile baraj, hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerjisi santralleri (RES) gibi projeler için İdare tarafından Bilimsel Temelli Ekosistem Değerlendirme Raporları hazırlanması istenilmektedir.

 

PPM, çeşitli faaliyetler için Ekosistem Değerlendirme Raporlarının hazırlanması konusunda Üniversitelerin konusunda uzman öğretim üyeleri ile işbirliği içinde çalışarak bu tür bilimsel raporları hazırlamakta ve ilgili kuruma onaylatmaktadır. Faaliyetin türüne ve yerine göre değişik üniversitelerin uzmanları ile iş birliği yapılmaktadır.

 

2014/1 Genelgesi

2014/1 Genelgesi EK-1