© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

 

Başta enerji ve madencilik projeleri olmak üzere çevresel ve sosyal etkileri önemli olan projeler/faaliyetler, ÇED Süreçleri sonrasında ÇED Raporlarının iptali dahil çeşitli davalara konu olmaktadır.

 

Davalara konu olabilecek bu tür projelerin/faaliyetlerin ÇED Raporu/PTD hazırlanması idari ve ÇED süreçleri ile, bu projelerin ÇED Raporları ve diğer idari işlemleri ile ilgili açılan davaların takibinde uzmanlık büyük önem arz etmektedir.

 

Bu tür projelerin gerek idari, gerekse hukuki süreçlerinin; teknik, hukuki ve idari yönleri bulunmakta ve başarı için her üç yönünün mutlaka koordineli ve etkin biçimde yürütülmesi gerekmektedir.

 

Bir ihtisas alanında, teknik, hukuki ve idari bilginin onlarca yıl ve binlerce dosya tecrübesi ile harmanlanmış olması, projeler/işletmeler/faaliyetler ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan idari yazışma ve başvuruların hazırlanması, idari ve hukuki süreçlerin etkin takibini de olanaklı kılmaktadır.