© 2014 - Tüm hakları PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Ltd. Şti.'ye aittir.

TR | EN

Hizmette

17.

yıl

ATIK YÖNETİMİ

Atık minimizasyon programlarımızın başlıca amacı atıktan kaçınmaktır, fakat bu mümkün değilse, yeniden kullanma veya geri dönüşüm, arıtım veya uzaklaştırma gibi son çare olarak düşünülecek uygulamalara tercih edilmektedir.

 

Her projede, atık minimizasyon felsefesini ve değerlendirme yöntemlerini müşteri faaliyetine transfer etmeye çabalamaktayız. Böylece çevre yönetimi, uzun dönem için güçlü ve mali olarak verimli hale gelmektedir.

 

Atık üretim için çok pahalıya mal olur. Sadece hammadde ve uzaklaştırma değil, enerji maliyeti, personel sağlama süresi ve kaybolan üretim kapasitesi de söz konusudur. Atık, iş veriminizi ve kazancınızı sizden çalar ve çoğu işyerleri şimdiye kadar gerçek maliyeti ölçememişlerdir. Fakat daha fazlası var – atık, toprak kirlenmesi, potansiyel para cezaları ve kötü reklam gibi pahalı kalıtlar yaratmaktadır.

 

Atık Maliyeti

 

Atık üretildiğinde, tüm maliyet katkı maddesidir. Aşağıdakilerin maliyetini düşünün:

 

• Atık üretimi için hammaddelerin kullanılması,

• Hammaddelerin atığa dönüştürülmesi,

• Atık arıtımı,

• Ticari atık vizitesi veya uzaklaştırma vergileri,

• Geri dönüşüm olmadığı için kaybedilen değerler,

• Atık kaynaklı bakımlar.

 

Tüm bu maliyetler kazanç kaybına neden olur.

 

PPM, atık minimizasyonunu mevcut iş sistemleriyle bütünleştirir, müşterilerine aşağıdaki çevresel geliştirmelerde yardımcı olur:

 

Az enerji, su ve hammadde kullanımını da içeren atık minimizasyon stratejileriyle üretim maliyetini düşürmek.

Müşterilerin faaliyetleriyle ilgili tüm çevresel düzenlemeler ve beklentiler konusunda müşterilerine yardımcı olmak.

Mevcut çevre, güvenlik, risk yönetimi ve iş sistem ve stratejileri ile bir bütün halinde olmak.

Çevresel etki ve riskleri minimize etmek, çevresel performans ve üretim verimini geliştirmek.

İlk Adım Çok Önemlidir.

 

Atık minimizasyon uygulamalarına organizasyon faaliyetinin ön değerlendirmesi yapılarak başlanmaktadır. Bu, atık azaltma olanaklarının değerlendirilmesine ve faaliyet konusuyla ilgili diğer çevresel sorunların belirlenebilmesine imkan vermektedir. Ön değerlendirme, atık minimizasyonunun mevcut iş amaçlarına entegre edilmesi için gerekenleri belirler. Aynı zamanda güçlü bir çevre yönetim programı kurmak için temel oluşturur.

 

Tehlikeli Atık Yönetimi

Entegre Katı Atık Yönetimi